Coaches
Marat Eslyamov
Physical trainer
Nikolay Rodionov
Goalkeeper Coach
Dmitryi Nikolayev
Massage therapist
Evgeniy Karnaukhov
Massage therapist
Aleksey Gudzev
Massage therapist
Maksim Shaubert
Kit manager
Up