Kazyna Norbayeva
Kazyna Norbayeva
Defender
Club
Ordabasy
Games
0
Goals
0
Up