Антидопинг

Антидопинг

Допинг дегеніміз не?

Дүниежүзілік допингке қарсы Кодекстің 2.1-2.11 - баптарындағы допингке қарсы ережелерге сәйкес допинг келесі бұзылулардың біреуінің немесе бірнешеуінің пайда болуымен анықталады.

ДОПИНГКЕ ҚАРСЫ ЕРЕЖЕЛЕРДІ БҰЗУ

2.1. Спортшыдан алынған сынамада тыйым салынған субстанцияның, оның метаболиттерінің немесе маркерлерінің болуы;

2.2. Спортшының тыйым салынған затты немесе тыйым салынған әдісті қолдануы немесе қолдануға тырысуы;

2.3. Спортшының сынама тапсыру рәсімінен жалтаруы, бас тартуы немесе келмеуі;

2.4. Спортшының орналасқан жері туралы ақпарат беру тәртібін бұзуы;

2.5. Спортшының немесе басқа адамның допинг-бақылаудың кез келген компонентін бұрмалауы немесе бұрмалауға тырысуы;

2.6. Спортшының немесе спортшы персоналының тыйым салынған субстанцияға немесе тыйым салынған әдіске баруы;

2.7. Спортшының немесе басқа адамның кез келген тыйым салынған субстанцияны немесе тыйым салынған әдісті таратуы немесе таратуға тырысуы;

2.8. Тыйым салынған субстанцияны немесе әдісті жарыс кезеңінде кез келген спортшыға спортшыны немесе өзге адамды тағайындау әрекеті, жарыстан тыс кезеңде тыйым салынған субстанцияны немесе тыйым салынған әдісті кез келген спортшыға жарыстан тыс кезеңде тағайындау немесе тағайындау әрекеті;

2.9. Спортшының немесе басқа адамның қатысуы немесе қатысуға тырысуы;

2.10. Спортшы немесе өзге тұлға тарапынан тыйым салынған ынтымақтастық;

2.11 Спортшының немесе басқа адамның ұсынуға кедергі жасау мақсатындағы әрекеттері немесе тиісті органдарға бұзушылық туралы ақпарат бергені үшін кек алуы;

Жоғары